Ne yapıyoruz?


Güney Eğitim Vakfı’nın 1994 yılından bu yana amacı; üniversite çağına gelmiş, başarılı ancak maddi olanaklara sahip olamayan gençlerin, Atatürk ilke ve prensiplerine bağlı, laik, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, özgür bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Pano ve Çelenk

Sipariş vererek bize destek olun.

Bir Çocuğa Bırakılacak En İyi Miras Eğitimdir.

Mezun Yorumları