Güney Eğitim Vakfı 2017-2018 Dönemi Eğitim-Öğretim Yılı Bursiyerlerini belirledi. Bu yıl da 450 öğrenciye burs desteği sağlayan vakıf yeni bursiyerlerini tanışma toplantısında bir araya getirdi. Yönetim Kurulu ile tanışan bursiyerler vakfı daha yakından tanıyarak bu ailenin bir parçası olduklarının bilincine vardılar.

Bu birlikteliği pekiştirmek için Güney Eğitim Vakfı Gençlik Kolu Sosyal Sorumluluk projesiyle 81 ilde okuyan bursiyerlerini bir araya getirdi. Bursiyerler iki gün boyunca Köklüce İlkokulu – Ortaokulunun iç cephesini boyadılar. Bursiyerler yardım etmenin, paylaşmanın ve ekip çalışması yaparak başkalarının hayatlarını bir nebze de olsa güzelleştirebilmenin zevkini yaşadılar.

Bir grup bursiyer boyama etkinliğini gerçekleştirirken diğer bursiyerler ise oryantasyon ve motivasyon ile ilgili oyunlar oynayarak hem kaynaştılar hem de aralarındaki bağı güçlendirdiler.