GÜNEY EĞİTİM VAKFI

Güney Eğitim Vakfı, 1994 yılında maddi olanaklardan yoksun; başarılı üniversite öğrencilerine burs vermek amacı ile kurulmuş köklü bir vakıftır. 

Siyaset ve dini öğelerin dışında kalarak tek amacı üniversite öğrencilerine burs vermeyi amaç edinmiş vakıf, üyeleri ve gönüllü destekçileri sayesinde bugün güçlü bir kurum haline gelmiştir. 

Güney Eğitim Vakfı, gençlerimize karşılıksız burs vermektedir. Vakfın sınırlı imkânlarla, üyelerden ve hayırseverlerden sağladığı maddi katkılar; en fazla ihtiyacı olan, en başarılı öğrencilerin öncelik sırasına göre, çok titiz araştırmalar sonrasında, hakkaniyet ölçüsünde, sınırlı olan desteği, ihtiyacı olan çoğunluğa dağıtmaya çalışmaktadır. 

Güney Eğitim Vakfı sadece burs veren bir sivil toplum örgütü olmayıp,aynı zamanda bursiyerlerin manevi gelişimleri konusunda da önemli destek ve katkılarda bulunmaktadır 

Güney Eğitim başta değerli gönüllüler olmak üzere yönetim kurulu,kadın ve gençlik kolları ile faaliyetlerinden kıvanç duyduğumuz komisyonları sayesinde kurumsal bir yapıya kavuşmuştur. 

Bugün Adana’da yaklaşık beş yüz öğrenciye burs verebilen bir vakıf olabilmek takdire şayan bir iş olduğunu düşünüyoruz. Güney Eğitim Vakfının başarısı tüm gönüllülerin Güney Eğitim Vakfına sağladığı maddi ve manevi katkılar sayesindedir. 

Güney Eğitim Vakfı maddi olanaklardan yoksun başarılı öğrencilerin  daha çok eğitime ulaşma imkanını elde etmesini amaçlayan herkese ait bir vakıftır.Aynı amacı taşıyan herkes Güney Eğitim Vakfı ailesinin doğal bir üyesi olarak kabul edilmektedir 

Unutmayın “Biz büyük BİR aileyiz, siz yoksanız BİR eksiğiz” 

GÖNÜLLÜLÜK NEDİR?

Gönüllülük; bireylerin toplumsal sorumluluk anlayışıyla, çıkar gözetmeksizin bilgi, zaman, beceri, deneyim ve kaynaklarını kendi özgür iradeleriyle bir sivil toplum kuruluşunun amacı doğrultusunda kullanmaları olarak tanımlanabilir. Gönüllü̈ olarak çalışma esası sivil toplum kuruluşlarının var oluşunun temel unsurlarındandır. Gönüllülerle çalışmak, kurumun paydaş ağının ve faaliyet alanının genişlemesi, yeni kontaklara kavuşması gibi faydalar sağlamaktadır.

GÖNÜLLÜ OLDUĞUNUZDA

 • İnandığınız bir şeyi desteklemiş olursunuz.
 • Aidiyet duygusunu yaşarsınız.
 • Becerilerinizi, bilginizi, kaynaklarınızı doğru kullanmanın mutluluğunu yaşarsınız
 • Bir problemin çözümünde payınız olur.
 • Sizin gibi gönüllü̈ diğer insanlarla bir araya gelirsiniz.

Binlerce Gönüllü arasına siz de katılın. İletişime geçin

NE YAPIYORUZ

Vakıfların kuruluş amacı; toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı arttırarak toplumsal yaşamın zenginleşmesine katkıda bulunmaktır.

Vakıfların genel amacı doğrultusunda toplumda ekonomik bağlamda güçsüz durumda olanları desteklemek ve güçlendirmektir. Güney Eğitim Vakfı’nın 1994 yılından bu yana amacı; üniversite çağına gelmiş, başarılı ancak maddi olanaklara sahip olamayan gençlerin, Atatürk ilke ve prensiplerine bağlı, laik, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, özgür bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Vakıf olarak, eğitime gönül vermiş yeni insanlar kazanmak üzere çalışmalar yapmak, eğitim seminerleri/açık oturumlar düzenlemek, GEV bahar şenliği, Kuruluş balosu, portakal çiçeği karnavalı ve bunun gibi birçok etkinliğimiz ile vakfımız çatısı altında aynı amaç doğrultusunda birleşenler arasındaki dayanışma ruhunu ve mevcut bağı daha da geliştirmek başlıca hedefimizdir. Hayırseverlik çalışmalarında ki amacımız; hayırseverlerimizin kaç kişinin hayatında fark yaratabildiği farkındalığını yaratmaktır. Sosyal kalkınmanın da ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktır.

DEĞERLERİMİZ

Modern Türkiye’nin yarınlardaki güvencesi; bağımsız düşünen, araştıran, kendi fikrini oluşturabilen özgür, laik, Atatürkçü gençlerin yetişmesi, çalışkan, başarılı ama maddi olanaklara sahip olamayan gençlerin, uygar koşullarda eğitim alabilmesi için her tür kaynak yaratmak; kaynakları çoğaltmak, niteliklerini ve eğitim basamaklarını arttırmak, sosyal hayata geçişte motive etmek ve onları izlemektir.

 • Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan gençlerimize burs vermek
 • Sosyal sorumluluk projelerine destek vermek
 • Gençlerimizi toplumda saygın, üretken ve umutlu bir geleceğe hazırlamak
 • Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş ve modern eğitime destek vermek
 • Bölgesel, ulusal ve uluslararası değerlere sahip çıkmak
 • Gençlerimizin gelişimini sağlayacak eğitim ortamının oluşmasına katkıda bulunmak.
 • Dürüst, saygılı ve açık olmak

Başarılı fakat maddi olanaklardan yoksun, bölgemize ve ülkemize katkı sağlayacak gençleri desteklemek.

Kendi insan kaynağımızı üreten, geliştiren ve paylaşan konuma getirmek.