Eğitim Komisyonu

Her yıl gelen yeni başvuruların ve mevcut bursiyerlerin burs durumlarının değerlendirilmesi için kurulmuş olan komisyondur.

Medya-İletişim Komisyonu

Güney Eğitim Vakfı'nın yazılı ve görsel basında nasıl yer alması gerektiği konusunda çalışmalar yapan komisyondur.

Üye-Gönüllü İletişim Komisyonu

Üyeler ve gönüllüler arasında iletişimi, ilişkilerin sürekliliğini sağlayan ve bunun için gerekli ziyaret etkinliklerini planlayan komisyondur.

Finansal Gelişim Komisyonu

Vakfımızın çalışma amaçları doğrultusunda gerekli finansal düzenlemelerin ve girişimlerin planlandığı komisyondur.

Sosyal Aktiviteler Komisyonu

Vakfa gelir sağlamak ve iletişimi güçlendirmek amacıyla yapılan sosyal aktivitelerin düzenlendiği ve planlandığı komisyondur.

Kurumsal İlişkiler Komisyonu

Vakfımızın amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü projelerin planlandığı komisyondur.