18.10.1970 yılında Mersin’de doğdu. İlkokul eğitimini Mersin’de, orta eğitimini Adana’da tamamladıktan sonra, 1992 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü’nden mezun oldu.

İş hayatına 1992 yılında Girişim Eczacıbaşı’nda başladı. Uzun yıllar İstanbul’da Kozmetik ve  Sağlık Sektörü’ndeki şirketlerde yönetici olarak görev yaptı. Ocak 2011 tarihinde Adana’ya dönerek, özel bir Cerrahi Tıp Merkezi’nde yöneticilik görevine devam etti. 2013 yılında, İş Güvenliği Eğitimi’ni başarıyla tamamlayarak “A’’ Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikasına hak kazandı. Böylece, İdari İşler Müdürü olarak çalıştığı Cerrahi Tıp Merkezi’nin İş Güvenliği Uzmanlığı görevini de üstlenmiş oldu. 2015 yılında ise “Eğitimci Eğitimi” kursunu alarak yöneticilik yanında, özel kurum ve kuruluşlara eğitimler vermeye başladı. Verdiği eğitimler şirket çalışanları yanında öğretmenleri, öğrencileri, gençleri ve çocukları da kapsamaktadır. Ekim 2019 tarihi itibariyle emekli olan Hallaç Koçak iş hayatını şimdilik noktalamakla birlikte, STK’larda görev almaya başladı.

İlk STK üyeliği olan Lions Adana ile öğrencilik yıllarının sonunda tanıştı. Lions’un kurucusu Melvin Jones’un “Başkaları İçin Bir Şey Yapılmadığı Sürece Çok Fazla İleri Gidemezsiniz” özdeyişi ile STK’lara ve hatta hayata bakış açısı değişti. Bu temel düşünceden yola çıkanlardan biri olarak, dünyada yeni bir kavram olan “Hizmet” i ilkesi bildi. İş hayatının İstanbul’da olması nedeniyle 1994 yılında İstanbul Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ile yoluna devam etti. Anadolu’nun bir çok ilinde şiddet gören kadınlara destek verdi.

Eylül 2018’de Güney Eğitim Vakfı’nın Kadınlar Kolu’nda gönüllü olarak çalışmaya başladı. Vakıf’lı olmak, kişisel cömertliği. sorumluluğu geliştirmek ve topluma gönüllü hizmet etmek demektir.

Yüzme yanında, el sanatlarına karşı beceriye sahiptir. Görsel sanatlar, doğa, müzik, seyahat ilgi alanlarındadır. Aidiyet duygusuna ayrıca önem verir. Evli olup İngilizce bilmektedir.