Vakıfların kuruluş amacı; toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı arttırarak toplumsal yaşamın zenginleşmesine katkıda bulunmaktır.

Vakıfların genel amacı doğrultusunda toplumda ekonomik bağlamda güçsüz durumda olanları desteklemek ve güçlendirmektir. Güney Eğitim Vakfı’nın 21 yıldır amacı; üniversite çağına gelmiş, başarılı ancak maddi olanaklara sahip olamayan gençlerin, Atatürk ilke ve prensiplerine bağlı, laik, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, özgür bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Vakıf olarak, eğitime gönül vermiş yeni insanlar kazanmak üzere çalışmalar yapmak, eğitim seminerleri/açık oturumlar düzenlemek, GEV bahar şenliği, Kuruluş balosu, portakal çiçeği karnavalı ve bunun gibi birçok etkinliğimiz ile vakfımız çatısı altında aynı amaç doğrultusunda birleşenler arasındaki dayanışma ruhunu ve mevcut bağı daha da geliştirmek başlıca hedefimizdir. Hayırseverlik çalışmalarında ki amacımız; hayırseverlerimizin kaç kişinin hayatında fark yaratabildiği farkındalığını yaratmaktır. Sosyal kalkınmanın da ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktır.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞENİN

Kadın kollarımız   gerek belirli eğitim konularında gerekse hastalıklara karşı farkındalık yaratmak ve bu farkındalığa duyarlılık geliştirmek amacıyla değerli bilim insanlarını seminerlere davet eder ve onları en iyi şekilde ağırlarlar. Tiyatro etkinliklerini organize etmek gezi, seminerler,kermesler düzenleyerek, ( havlu süsleme v.b. )  bahar şenliği organizasyonları düzenleyerek ve  adananın yöresel aktivitelerine özel  anlamlı günlerine katılarak her bağlamda birçok katkı sunarak  bu aktiviteler çerçevesinde bir bursiyer daha nasıl okutabiliriz çabasına girerler.

Bireylerin günümüzde gittikçe birbirine yabancılaştığı süreçte insanların sevgiye muhtaç olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Yinelemek gerekirse sevginin emek emeğin sevgi olduğu bu devinimsel yaşam döngüsünde yer almanın tarifsiz mutluluğunu yaşamaktadır GEV vakfı ailesi ve  onu  el emeği göz nuruyla biçimlendiren hanımları

GEV birbirini seven mutlu ,huzurlu ve bilinçli bir ailedir.Aile olmanın gerektirdiklerini  koşulsuz şartsız yerine getirir .Maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı gençlere eğitim bursu veren bir vakıftır.Desteğini gönüllü insanların bağışlarıyla sağlar.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞENİN

Bursiyerlerimizin özgüvenlerini yükseltmek, kendi varlıklarının önemliliğini ön plana çıkarmak, değerli olduklarını daha da duyumsatmak ve liderlik konumunu birlikte çalışmayı arkadaşlık ve dayanışmayı  güçlendirmek diyesi aktif katılımı  sağlamaya yönelik kurulmuştur.Bu işlevlerini etkin bir biçimde yerine getirebilmeleri, büyük bir ölçüde,  gönüllülük hizmeti sunarken benimsedikleri ilkelere ve uyguladıkları yöntemlere düzenledikleri paneller, konferanslar, geziler çevresiyle sosyal ilişkilerde olması topluma hizmet uygulamasının en güzel örneklerini teşkil eder.  Toplumun genel sosyal sorumluluk portresini  yansıtacak bir profile sahip olması, diyesi toplumsal yaşamla ilgili iç içe olması dolayı, gelecek için bilinçli toplumsal dayanışma çağrısı da yapmaktadır.

Gençlik Kolları da tıpkı Kadın kollarımız gibi yönetici bir ekip ile çalışmakta ve koordinasyonu sağlamaktadır. Takım ruhu ön plandadır.

Gençlik Kolları aynı zamanda yaptıkları etkinliklerle “biz geleceğin ışığıyız” imgesini yansıtmaktadırlar. Gençlerimizin yaratıcı bireyler olarak güzel alışkanlıklar edinimi çerçevesinde faydalı araştırma ve inceleme aktiviteler ve koordinasyonluklar  içinde olmaları çok sevindiricidir. Vakfımızın  eğitim amacında  topluma faydalı alışkanlıkları özümsemiş bireyler yetişmesinde katkı sağlamak  ve bu düşün zincirine  sosyal sorumluluğun ve yardımlaşmanın domino etkisini  yaratmaktadır.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞENİN

CLOSE
CLOSE